Gezond leven
 
Levensfase
 
Medisch
 
Spreekuur
 
SlapenReizenVoedingMentaal fitBewegen en gezondheidAlternatieve geneeswijzenArbeid en gezondheidGezond gebitRoken, alcohol en drugsZwangerschapBaby'sKinderenJongerenVrouwenMannenSeniorenChronische ziektesHart - en vaatziektesMedische encyclopediePsychische AandoeningenBorstkankerAfasieArtroseAstmaDementieDepressieDiabetesHoge bloeddrukHoofdpijnIncontinentieLeven met een chronische ziekteMantelzorgRugpijnSporten met een beperkingVoedselallergieVraag het de deskundigeGa ik hiermee naar de dokter?Het virtuele consultatiebureau
 

Syndroom van Asperger

Pagina afdrukken

Het syndroom van Asperger is een ontwikkelingsstoornis die wordt gekenmerkt door problemen op het gebied van communicatie, verbeelding en sociale interactie. Het wordt gezien als een mildere vorm van autisme en valt onder de noemer autismespectrumstoornis (ASS). Mensen met het syndroom van Asperger hebben een gemiddelde of bovengemiddelde intelligentie.

Het syndroom van Asperger werd in 1944 voor het eerst beschreven door de Oostenrijkse kinderarts Hans Asperger. Hij gaf het de naam autistische psychopathie.

De aandoening lijkt vaker voor te komen bij jongens dan bij meisjes. Het kan worden vastgesteld bij kinderen vanaf 3 jaar. Maar meestal wordt de diagnose pas bij kinderen van 6 tot 8 jaar gesteld. Soms wordt de diagnose ook gesteld bij volwassenen die hulp zoeken voor andere psychische aandoeningen.

Oorzaken

De precieze oorzaak van het syndroom van Asperger is nog niet duidelijk. Mogelijk spelen erfelijke factoren een rol.

Symptomen syndroom van Asperger

Hieronder volgt een overzicht met mogelijke symptomen bij het syndroom van Asperger. Deze kunnen per persoon wisselen.

 • Vaak is er sprake van een minder goed ontwikkeld communicatief en sociaal vermogen.
 • De lichaamstaal is meestal opmerkelijk. Zo wordt vaak geen oogcontact gemaakt, worden weinig gezichtsuitdrukkingen vertoond en wordt beperkt gebruik gemaakt van gebaren.
 • Mensen met het syndroom van Asperger raken vaak verwikkeld in lange eenzijdige gesprekken. Daarbij hebben ze niet in de gaten dat hun gesprekspartner de interesse in het onderwerp al heeft verloren.
 • Ze lijken vaak ongevoelig voor andermans gevoelens of kunnen zich daar slecht in inleven. Het is voor hen moeilijk om binnen sociale interacties, op gevoelsmatig gebied, gepast te reageren.
 • Mensen met het syndroom van Asperger hebben vaak moeite met het begrijpen van sarcasme of humor. Ze kunnen heel goed de taal begrijpen wanneer deze letterlijk en concreet is. Problemen doen zich voor wanneer er bijvoorbeeld woordgrapjes worden gemaakt of spreekwoorden worden gebruikt. Hoe abstracter de begrippen hoe moeilijker.
 • Anders dan bij (klassiek) autisme trekken ze zich niet terug in de aanwezigheid van anderen. Ze kunnen openstaan voor vriendschappen en het ontmoeten van andere mensen. Maar vaak hebben ze moeite om daadwerkelijk vrienden te maken, omdat ze door leeftijdgenoten worden afgewezen vanwege hun excentrieke gedrag en beperkte interesses. Ze worden relatief vaak buitengesloten, gepest of getreiterd.
 • Een ongewone (obsessieve) belangstelling voor één of twee specifieke onderwerpen. Zoals automerken en -modellen, treindienstregelingen, ruimtevaart, telefoonboeken, weerberichten of namen van sterren of slangen.
 • Mensen met dit syndroom verzamelen vaak een grote hoeveelheid informatie over hun favoriete onderwerp en praten daar onophoudelijk over. Er zit echter geen lijn in het gesprek en het heeft geen duidelijk begin en einde.
 • Ze hebben vaak een formele, rigide spreekstijl, een monotone intonatie en praten ongewoon snel. Ook hebben ze moeite hun volume en toonhoogte aan te passen aan hun omgeving.
 • Mensen met het syndroom van Asperger hebben een grote behoefte aan structuur en duidelijkheid. Ze hangen sterk aan hun vaste gewoontes en routines. Zo behouden ze overzicht en rust.
 • Over het algemeen ontwikkelen mensen met het syndroom van Asperger zich in de kindertijd trager op motorisch gebied. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting bij fietsen, het vangen van een bal of het opendraaien van een pot.
 • Deze kinderen zijn over het algemeen erg actief.
 • Tijdens de puberteit en jongvolwassenheid bestaat de mogelijkheid dat ze angst- en depressieve gevoelens ontwikkelen. Andere psychische stoornissen die bij dit syndroom kunnen optreden, zijn ADHD en een obsessieve-compulsieve stoornis.
 • Anders dan bij (klassiek) autisme vertonen mensen met het syndroom van Asperger geen duidelijke vertraging in de vroege taalontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling en in de ontwikkeling van zelfhulpvaardigheden. Denk bij zelfhulpvaardigheden aan vaardigheden als aankleden, tanden poetsen, koken en omgaan met geld.
 • Mensen met het syndroom van Asperger hebben problemen op communicatief en sociaal gebied. Desondanks kunnen zij door hun gemiddelde of bovengemiddelde intelligentie, met wat extra ondersteuning, regulier onderwijs volgen. En ook met succes een normale baan hebben.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van de medische voorgeschiedenis, het verhaal van het kind, de verzorgers en leerkracht, en de symptomen. Daarnaast vindt een uitgebreid psychologisch onderzoek plaats.

Met dit psychologisch onderzoek worden onder meer iemands intellectuele functies, schoolvaardigheden, spreek- en taalvaardigheden, motorische vaardigheden en persoonlijkheid getest. Daarbij wordt met name gelet op communicatie, sociaal begrip en interactie, stereotiep gedrag en interesses.

Behandeling syndroom van Asperger

Net als alle andere vormen van autisme is het syndroom van Asperger niet te genezen. De behandeling kan onder meer bestaan uit sociale vaardigheidstraining en cognitieve gedragstherapie.

Het doel van de sociale vaardigheidstraining is het verbeteren van de sociale en communicatieve vaardigheden. Hierdoor leert iemand hoe hij zo optimaal mogelijk in de maatschappij kan functioneren, zonder dat hij zijn eigen persoonlijkheid hoeft op te geven. Door training leert iemand hoe hij:

 • zich in verschillende sociale situaties het best kan gedragen.
 • beter met andere mensen kan omgaan en communiceren.
 • non-verbale communicatie moet interpreteren, zoals oogcontact en intonatie.
 • vrienden kan maken.
Cognitieve gedragstherapie kan worden gegeven om problematisch of star gedrag te veranderen. Maar ook om te helpen emoties beter in de hand te houden. Dat gebeurt door inzicht te geven in bepaalde innerlijke processen die te maken hebben met de samenhang van gedachten, gevoelens en gedrag.

Iemand met het syndroom van Asperger is gebaat bij zoveel mogelijk structuur om zich heen in het dagelijkse leven.

Ouders en leerkrachten worden bij de behandeling betrokken. Zij kunnen helpen om speciale vaardigheden en talenten bij deze kinderen verder te ontwikkelen.

Prognose

Met de juiste behandeling leren mensen met het syndroom van Asperger hoe ze met hun stoornis kunnen omgaan. En daarnaast hoe ze goed kunnen functioneren op het werk en een zelfstandig leven kunnen leiden. Aanmoediging en steun van familie en vrienden is en blijft heel belangrijk.

Meer informatie

Informatie van Balans, de vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen
www.balansdigitaal.nl/stoornissen/asperger/

Informatie van de Hersenstichting Nederland
www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/hersenaandoeningen/syndroom-van-asperger

Website van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)
www.autisme.nl/

Website van Autisme Centraal
www.autismecentraal.com/

Informatie van het centrum voor autisme Dr. Leo Kannerhuis
www.leokannerhuis.nl/autisme/wat-autisme

Startpagina autisme
http://autisme.startpagina.nl/
Bron: Medicinfo Copyright: Medicinfo Datum: 06/02/2014

Pagina afdrukken