Gezond leven
 
Levensfase
 
Medisch
 
Spreekuur
 
SlapenReizenVoedingMentaal fitBewegen en gezondheidAlternatieve geneeswijzenArbeid en gezondheidGezond gebitDrugs, alcohol en tabakZwangerschapBaby'sKinderenJongerenVrouwenMannenSeniorenChronische ziektesHart - en vaatziektesMedische encyclopediePsychische AandoeningenGeneesmiddelenatlasBorstkankerAfasieArtroseAstmaDementieDepressieDiabetesHoge bloeddrukHoofdpijnIncontinentieLeven met een chronische ziekteMantelzorgRugpijnSporten met een beperkingVoedselallergieVraag het de deskundigeGa ik hiermee naar de dokter?Symptomen ScanHet virtuele consultatiebureau
 

Hersenschudding

Tell a friendPagina afdrukken
 

Inleiding

Een hersenschudding leidt tot een onmiddellijk optredende functiestoornis van de hersenen, die van voorbijgaande aard is. In geval van een hersenschudding zijn geen aantoonbare beschadigingen van het hersenweefsel te zien. De medische term voor een hersenschudding is commotio cerebri.

Oorzaken

Een hersenschudding kan ontstaan als gevolg van een klap, harde val of stoot tegen het hoofd. Een klap die een draaiende beweging van het hoofd tot gevolg heeft zal eerder een hersenschudding veroorzaken.

Verschijnselen

Tot de verschijnselen van een hersenschudding behoren: een tijdelijk bewustzijnsverlies (niet langer dan 15 minuten), hoofdpijn, wazig zien, duizeligheid en in veel gevallen het verlies van het geheugen omtrent het gebeurde. Ook kan men last hebben van misselijkheid en braken. De persoon kan daarnaast verward en slaperig zijn en moeite hebben met lopen.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van het verhaal van de persoon of omstanders en de verschijnselen. Tevens kan er lichamelijk en/of neurologisch onderzoek verricht worden zoals een ct-scan of een mri-scan om te controleren of er schade aan de hersenen is toegebracht. Ook kan met behulp van deze scans worden nagegaan of er bloedingen rond of in de hersenen zijn opgetreden. Indien nodig kan de persoon voor een periode van 24 uur ter observatie in het ziekenhuis worden opgenomen.

Behandeling

In het algemeen hoeft een hersenschudding niet behandeld te worden, behalve wanneer er bloedingen rond of in de hersenen optreden of wanneer de patiënt langere tijd verward blijft. Tenzij de arts anders voorschrijft, hoeft het voedingspatroon niet aangepast te worden. Vermijd de eerste weken overmatige inspanning. Ook is het raadzaam enige tijd activiteiten zoals televisie kijken, spelletjes doen op de computer of kranten lezen achterwege te laten. Meestal wordt geadviseerd om afhankelijk van de klachten weer langzaam activiteiten te gaan hervatten zonder te forceren.

Gevolgen

In een heel enkel geval kunnen door een val of klap scheurtjes in de bloedvaten onder de schedel ontstaan, waardoor bloedingen rond de hersenen optreden. Hierbij ontstaat het gevaar dat de hersenen onder druk komen te staan. Aangezien de bloeding of zwelling niet zichtbaar is en heel geleidelijk ontstaat, is het belangrijk iemand met een hersenschudding gedurende de eerste 24 uur te controleren. Dit wordt een wekadvies genoemd. Dit houdt in dat om de één à twee uur (zowel overdag als ’s nachts) gewekt moet worden om te controleren of de persoon nog goed wakker te krijgen is.
Neem direct contact op met een arts wanneer er toenemende hoofdpijn, aanhoudende misselijkheid en / of braken, verwardheid (langer dan 1 uur) en sufheid optreden.

Postcommotioneel syndroom

Bij kinderen en jongeren is er een goede kans op volledig herstel zonder gevolgen op de lange termijn. Bij patiënten met een zware hersenschudding, of die onvoldoende rust hebben genomen na de hersenschudding, kunnen de verschijnselen weken- tot maandenlang aanhouden. Ook kunnen zij, zelfs nog na langere tijd, last krijgen van hoofdpijn, depressie, vermoeidheid en duizeligheid. Deze verschijnselen bij elkaar worden postcommotioneel syndroom genoemd. Dit syndroom treedt vaker op bij patiënten die te snel weer aan het werk of naar school gaan zonder voldoende rust te hebben genomen.

Gevolgen op langere termijn

Mensen die een verhoogde kans hebben op herhaalde hersenschuddingen (boksers bijvoorbeeld) kunnen posttraumatisch hersenletsel ontwikkelen, waarbij sprake is van hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, prikkelbaarheid, en concentratieproblemen.

Voorzorgsmaatregelen

Een hersenschudding kan worden voorkomen door het nemen van veiligheidsmaatregelen, zoals het dragen van veiligheidshelmen en de juiste uitrusting bij contactsporten. Draag bij het reizen per auto of andere voertuigen altijd veiligheidsriemen, aangezien die effectief zijn gebleken in het voorkomen van letsel bij verkeersongevallen.

Meer informatie

Informatie van de hersenstichting
www.hersenstichting.nl

Informatie van de kinderneurologie
www.kinderneurologie.eu

Folder over wekadvies van de Nederlandse Huisartsen genootschap
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/


Bron: LSHTM Copyright: Medicinfo Datum: 21/04/2010