Terug naar actueel overzicht

De toekomst van de eerstelijnszorg is hybride

‘Er is meer verborgen capaciteit dan we denken’

Het tekort aan huisartsen in Nederland neemt de komende jaren alleen maar toe. Steeds minder huisartsen dus voor het bieden van steeds meer en complexere zorg. Zorg op afstand en hybride zorgmodellen kunnen de druk op de huisartsenzorg verlagen en de beschikbare capaciteit ‘eerlijker’ verdelen over Nederland. Steven van Kemenade, medisch directeur bij Medicinfo, beschrijft zijn visie op de toegevoegde waarde van digitale zorgdiensten in de eerstelijnszorg.

In mijn tijd als huisarts, ondernemer en bestuurder is de wereld waarin we leven natuurlijk ingrijpend veranderd, voornamelijk onder invloed van technologie. Ook in de eerstelijnszorg zien we die trends, maar de veranderingen vinden er wat langzamer plaats. Begrijpelijk, want voor de gemiddelde praktijkhouder is het niet eenvoudig om naast de praktijkvoering en patiëntenzorg ook nog te investeren in innovatie: je kunt je euro’s en je eigen energie maar één keer uitgeven. Toch is die noodzaak om te innoveren er wel degelijk. Een grotere zorgvraag, minder zorgpersoneel, (te) hoge zorgkosten en patiënten die steeds mondiger worden, meer zelfregie wensen en meer van ons verwachten. Al met al een groeiende noodzaak om juist nu te blijven innoveren en zo de zorg kwalitatief beter en toegankelijker te maken binnen de beschikbare budgetten.

De e-health belofte handen en voeten geven
Zorginnovatie bedrijven als Medicinfo spelen in mijn ogen een cruciale rol in deze transformatie. Als medisch directeur van Medicinfo is het mijn persoonlijke ambitie om diensten te ontwikkelen waarmee we de e-health belofte daadwerkelijk handen en voeten geven en we zorgverleners kunnen helpen die stap te zetten. Niet alleen praten, maar samen ontwikkelen en doen.

Patiënten zijn er echt klaar voor; iedereen is inmiddels gewend om veel zaken online te regelen. Ook als het om zorg gaat zullen we meer en meer die wens hebben, terwijl we toch ook veel waarde blijven hechten aan persoonlijk contact. Juist als het om zorg gaat. Met onze Online Huisarts diensten willen we hierin het beste van die twee werelden bieden: een digitale omgeving waarbinnen een team van verpleegkundigen en huisartsen deskundige en persoonlijke zorg op afstand verleent.

Hybride zorgmodellen om huisartsentekort op te vangen
Het werkt als volgt. Op doordeweekse dagen kunnen mensen tussen 7 uur ’s ochtends en 23 uur ’s avonds via de app hun zorgvraag stellen (in de weekenden van 9 uur tot 21 uur). Die vraag komt terecht bij ons Medisch Contact Centrum, waar een verpleegkundige de triage (NTS) doet, ondersteund door een team van huisartsen. Op deze manier kunnen we het merendeel van de zorgvragen beantwoorden, meestal binnen enkele uren. Beeldbelconsulten (uiteraard beveiligd) kunnen doorgaans nog diezelfde dag of avond plaatsvinden via de app. De Online Huisartsen zijn regulier werkende, Nederlandse huisartsen vanuit het hele land (en daarbuiten!). Zij doen de beeldbelconsulten vanuit hun eigen huis of praktijk. We merken vooral dat huisartsen het prettig vinden om op deze manier flexibel spreekuren op afstand te kunnen doen, zonder dat ze daarvoor een dag naar de praktijk moeten. Dat maakt dat het goed te combineren is met ‘thuis’. Dit is verborgen capaciteit die, bij opschaling van dit soort hybride zorgmodellen, een belangrijke bijdrage kan gaan leveren aan het oplossen van regionale huisartsentekorten.

Een laagdrempelige oplossing voor alle verzekerden
Medicinfo heeft deze dienst onder de naam Medicoo ingericht voor mensen die geen eigen huisarts hebben, de zogeheten ‘niet op naam ingeschrevenen’ (noni’s). CZ maakt momenteel al gebruik van deze dienstverlening in Zeeland en delen van Brabant waar het huisartsentekort al duidelijk voelbaar is. Met Medicoo helpen we verzekeraars om een laagdrempelige oplossing te bieden aan alle verzekerden, ook als die geen eigen huisarts (meer) hebben. We werken samen met een netwerk van huisartsenpraktijken, zodat we mensen goed kunnen doorverwijzen naar een fysieke huisarts, met de bijbehorende zorgoverdracht.

Ook in Ouddorp, op de Zuid-Hollandse eilanden, bewijst Medicoo sinds juni dit jaar haar toegevoegde waarde. De huisartsenzorg in Ouddorp raakt iedere zomer overbelast door de vele vakantiegangers. Bovenop de vaste patiëntenpopulatie van 9.000 mensen komen er in het hoogseizoen gemiddeld zo’n 40.000 toeristische gasten naar de omgeving. Door de reguliere zorg aan te vullen met digitale zorg, vangen we die piek op. In de praktijk in Ouddorp heeft het gebruik van de Medicoo dienst zelfs tot 50% van de gebruikelijke telefoontjes en bezoeken van toeristen aan de praktijk afgevangen. Een mooie praktische toepassing waarbij zorg op afstand z’n waarde bewijst. Het is even wennen voor zowel de medewerkers van de praktijk als de patiënten maar uiteindelijk is iedereen erbij gebaat als zorg op een efficiënte manier kan worden ingericht. We hebben op dit moment verschillende samenwerkingen met reguliere praktijken en gezondheidscentra in voorbereiding, zodat we structureel de impact kunnen gaan meten.

Opschalen van zorg op afstand relevanter dan ooit
Digitale eerstelijnszorg zal zich uiteraard nog veel verder ontwikkelen. En met alle uitdagingen rondom het Corona virus is het opschalen van zorg op afstand nu relevanter dan ooit. Als minder huisartsen voor meer patiënten moeten zorgen zullen we nu de digitale omslag moeten omarmen en profiteren van de toegevoegde waarde die e-health kan bieden in de dagelijkse praktijk. In onze data zien we dat patiënten het enorm waarderen als ze hun medische vragen digitaal kunnen stellen en via de chat of beeldbellen snel antwoord krijgen vanuit huis of werk.

Uiteindelijk verwacht ik dat de zorgmarkt toewerkt naar digital first-praktijken, met een klantvriendelijk, digitaal patiënten portaal, waar je niet alleen terecht kunt voor afspraken, e-consulten en herhaalrecepten, maar ook voor AI/zelftriage, consultvoorbereiding, zelfhulpmodules en digitale chronische zorgmodules. We noemen het wel digital first, maar voor ons staat de persoonlijke zorg voorop, niet de techniek.

Wij leveren een zorgdienst die bijdraagt aan een oplossing voor het groeiende huisartsentekort, gebruikmakend van techniek, en altijd in samenwerking met het zorgveld.

Wellicht ook interessant

Contact opnemen met Medicinfo

Dr. Anton Philipsweg 31
5026 RK Tilburg
013 – 594 21 55
info@medicinfo.nl

Op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Contact opnemen met Medicinfo

Dr. Anton Philipsweg 31
5026 RK Tilburg
013 – 594 21 55
info@medicinfo.nl

Op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief