Terug naar actueel overzicht

Medische trend? Van wachtkamer tot WhatsApp

De populariteit van de medische app

Huisartsen hebben het druk; twee derde vindt de werkdruk te hoog en zegt dat dit een dreiging vormt voor de kwaliteit. De belangrijkste oorzaak van de groeiende patiëntenstroom is de vergrijzing in Nederland; we worden wel ouder maar dat gaat wel gepaard met meer ongemakken. Tegelijkertijd dat de wachtkamers zo vol zijn richten steeds meer mensen zich met vragen tot de medische WhatsApp-diensten van zorgverzekeraars. Mensen gebruiken deze met name wanneer zij ongerust zijn over een klacht en twijfelen of zij de dokter moeten bellen. Veel gebruikers van de medische app diensten geven aan dat een bezoek aan de huisarts door het advies per app niet meer noodzakelijk is.

Uit onze cijfers blijkt dat bijna 70% van de gebruikers van medische WhatsApp-diensten vrouw is, waarvan 10% contact opneemt met een vraag over hun kind. De meeste mensen die contact opnemen zijn tussen de 30 en 35 jaar oud maar de gemiddelde leeftijd wordt geleidelijk hoger. In totaal kwamen er dit jaar al ruim 14.000 vragen per app binnen, een stijging van maar liefst 84% ten opzichte van 2017. De verpleegkundigen en huisartsen achter de app merken op dat mensen sneller een reactie verwachten, vertrouwder zijn met het gebruik van nieuwe communicatietechnologieën en daardoor de app ook als een laagdrempelig medium ervaren.

‘Spreekuur’ op zondag

De belangrijkste redenen voor mensen om gebruik te maken van een medische app dienst zijn de laagdrempeligheid, de reactiesnelheid in combinatie met de persoonlijke aandacht. De consument ‘praat’ echt met verpleegkundigen en niet met een robot. Bovendien kan er een foto worden meegestuurd zodat deze direct beoordeeld kan worden door een deskundige. Wie in het weekend of de avonduren zijn knie bezeert kan namelijk niet altijd direct terecht bij de eigen huisarts. Door contact met de medische Whatsapp dienst kan men er dan snel achter komen of een bezoek aan de eigen huisarts of de huisartsenpost al dan niet nodig is.

Klachten

Waar mensen over appen verschilt duidelijk per seizoen. Zo gaan in december de meeste klachten over verkoudheid, keelpijn en hoofdpijn. In de maand juli krijgen de verpleegkundigen vooral vragen over huiduitslag, insectenbeten en diarree.

Weet je nog, vroeger?

Hoewel het gebruik van medische app diensten nu nog een trend genoemd kan worden, voorspellen we dat dit slechts een eerste stap is naar een nieuwe manier van zorgen. Als onderdeel van het plan ‘Ambitie 2025’ hebben zorgverzekeraars zich namelijk ten doel gesteld om beter te voldoen aan de veranderde zorgvraag door de zorg rondom de patiënt te organiseren, in plaats van andersom. Mensen zijn bovendien bewuster met hun gezondheid bezig, er is meer kennis voorhanden en het vertrouwen in nieuwe technologieën is groot. We laten ons nu al opereren door een robot maar wie weet hoeven we dadelijk niet eens meer ons huis te verlaten voor medische hulp. Wachten in de wachtkamer? Dat gaat de volgende generatie misschien niet eens meer meemaken.

Wellicht ook interessant

Contact opnemen met Medicinfo

Dr. Anton Philipsweg 31
5026 RK Tilburg
013 – 594 21 55
info@medicinfo.nl

Op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Contact opnemen met Medicinfo

Dr. Anton Philipsweg 31
5026 RK Tilburg
013 – 594 21 55
info@medicinfo.nl

Op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief