Onderzoek van de polsslag

De polsslag is de voelbare klopping in een slagader na een hartslag. De polsslag kan onderzocht worden door de vingers zachtjes op de huid boven een slagader te drukken, bijvoorbeeld aan de binnenkant van de pols. Dit geeft informatie over de functie van het hart en de bloedvaten, en geeft een algemeen beeld van iemands gezondheidstoestand.
Opmerking:

Indicatie

Polsslagonderzoek is een inleidend onderzoek dat standaard wordt gedaan in tal van gevallen, van koorts tot hartziektes. De polsslag kan in de volgende gevallen onderzocht worden:

 • Bij patiënten met een abnormale functie van het hart en de bloedvaten, of een verhoogd risico hierop.
 • Eerste hulp bij ongelukken. Het meten van de polsslag is één van de eerste stappen. Als er geen polsslag voelbaar is, kan meteen gestart worden met reanimeren.
 • Bij patiënten in het ziekenhuis die bijvoorbeeld net zijn geopereerd, wordt de polsslag een aantal keer per dag gemeten.
 • Op het spreekuur bij de specialist, huisarts of een verpleegkundige.
 • In de vrije tijd kan onderzoek van de polsslag de lichamelijke conditie in kaart brengen.
Opmerking:

Onderzoek

De polsslag is voelbaar wanneer de vingers zacht op de huid boven een slagader worden gedrukt. Dat kan bij verschillende slagaders:

 • De slagader in de pols (arteria radialis) is de meest gangbare plek om de hartslag te onderzoeken.
 • De slagader onder het sleutelbeen (arteria subclavia) is te voelen boven het midden van het sleutelbeen.
 • De halsslagader (arteria carotis) is te voelen in de hals, naast de luchtpijp.
 • De slagader in de arm (arteria brachialis) is te voelen in de arm, aan de binnenkant van de elleboog.
 • De dijbeenslagader (arteria femoralis) is te voelen in de liesstreek.
 • De slagader in de knieholte (arteria poplitea) is te voelen achter de knieholte. Deze is wel vrij lastig te voelen.
 • De slagader bij de enkel (arteria tibialis posterior) is te voelen aan de binnenkant van het enkelgewricht, achter het uitstekende bot.
 • De slagader in de voet (arteria dorsalis pedis) is te voelen op de bovenkant van de voet.
Tijdens het onderzoek wordt op een aantal aspecten van de polsslag gelet:

 • De snelheid van de polsslag: het aantal slagen per minuut. Meestal wordt het aantal polsslagen gedurende 30 seconden geteld en verdubbeld om het aantal slagen per minuut te berekenen.
 • Het ritme van de polsslag. De tijd tussen twee hartslagen, is telkens ongeveer even lang. Bij inademen is de tijd iets korter dan bij uitademen. Bij hartritmestoornissen kunnen extra slagen worden gevoeld of missen er slagen.
 • De kracht van de polsslag. Dit geeft aan hoeveel bloed er per hartslag in de slagaders wordt gepompt. Normaal voelt elke slag even sterk.
Opmerking:

Resultaten

De snelheid van de polsslag neemt toe bij het inademen en neemt af bij het uitademen. Andere factoren die invloed op de polsslag hebben:

 • Leeftijd.
 • Lichamelijke conditie.
 • Lichamelijke inspanning.
 • Zwangerschap.
 • Koorts. De polsslag neemt met tien slagen per minuut toe voor iedere graad verhoging van de lichaamstemperatuur.
 • Psychische gesteldheid.
 • Kwaliteit en doorstroming van de slagaders.
Onregelmatigheden in de polsslag kunnen verschillende oorzaken hebben. Het kan onschuldig zijn maar het kan ook een symptoom zijn van een aandoening. Bij een aandoening zijn er meestal ook andere symptomen zoals pijn op de borst en duizeligheid. Het voelen van de pols is het begin van verder en diepgaander onderzoek. Het meten van alleen de polsslag leidt meestal niet tot een diagnose.
Opmerking:

Complicaties

Het meten van de polsslag heeft geen complicaties.
Opmerking:

Meer informatie

(Engelstalige) informatie over de polsslag van de National Library of Medicine (USA)
www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003399.htm

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige Handelingen Lichaamsverzorging en Observatie: Pols Tellen. Vilans, 2010.
Opmerking: