Autisme bij kinderen

Wat is autisme?

Autisme is een ontwikkelingsstoornis met verregaande gevolgen. Kinderen met autisme hebben problemen met communicatie, sociaal contact en verbeelding.
Er zijn verschillende vormen van autisme. Samen heten ze autismespectrumstoornissen (ASS). Er zijn meer jongens met autisme dan meisjes, namelijk 4 keer zo veel.
Opmerking:

Kenmerken van autisme

Kinderen met autisme hebben problemen met 3 dingen: 
 • Communicatie
  • Het kind snapt alleen letterlijke taal. Hij heeft moeite met spreekwoorden en woordgrappen.
  • Het kind gebruikt vaak deftige taal.
  • Het kind snapt non-verbale communicatie niet altijd.
 • Sociaal contact
  • De omgang met andere kinderen is moeilijk. Sociale regels wisselen namelijk per situatie. Een kind met autisme voelt de regels moeilijk aan. Vaak is het kind onhandig in sociaal contact.
  • Een kind met autisme kan zich moeilijk inleven in anderen.
 • Verbeelding
  • Een kind met autisme kan zich moeilijk een voorstelling maken van iets wat er niet is. Hij heeft plaatjes nodig om dingen voor zich te zien. Een kind met autisme heeft weinig of geen fantasie.
  • Een kind met autisme heeft vaak maar een paar interesses, maar kan daar helemaal in opgaan. Dan vergeet hij de omgeving.
Opmerking:

Het gedrag van kinderen met autisme

Autisme is soms al te zien bij kinderen jonger dan 3 jaar. Zij kunnen zich dan op de volgende manier gedragen:

 • Ouders niet zo enthousiast nadoen als andere kinderen van dezelfde leeftijd.
 • Niet samen in de handjes willen klappen.
 • Niet samen vrolijk willen doen.
 • Niet naar andere kinderen kijken.
 • Geen oogcontact maken.
 • (Bijna) niet glimlachen.
 • Het liefst alleen spelen.
 • In een eigen wereldje leven.
 • Niet reageren op de eigen naam.
 • Heel gevoelig zijn voor geluid en aanraken.
 • Slechte ontwikkeling van taal.
 • Herhalende bewegingen maken, zoals fladderen met de handen of wiegen met het bovenlijf.
 • Steeds weer een bouwwerk van blokken omgooien.
 • Op de tenen lopen.
 • Geen spontaan fantasiespel (het doen alsof).
 • Geen spelletjes waarin zij sociale situaties nadoen.
Oudere kinderen met autisme kunnen zich op de volgende manier gedragen:
 • Minder nieuwsgierig en creatief dan andere kinderen.
 • Zwart-wit denken (het kind denkt bijvoorbeeld: “zo is het en niet anders”).
 • In alle situaties moeten dingen hetzelfde gaan.
 • Weinig contact met andere kinderen en volwassenen.
 • Moeite om een gesprek te beginnen of gaande te houden.

Opmerking:

Oorzaak van autisme

De oorzaak van autisme is niet precies bekend. Autisme is een stoornis in de hersenen. Je wordt ermee geboren. Als een van de ouders autisme heeft, is er een kans van ongeveer 5% dat het kind ook autisme heeft.
Bij autisme gaat er iets mis met de informatieverwerking in de hersenen. Kinderen met autisme verwerken informatie anders. Informatie komt via de zintuigen binnen. Kinderen met autisme hebben moeite om deze informatie tot een samenhangend geheel te maken. Daardoor begrijpen ze hun omgeving niet altijd goed.
Opmerking:

Diagnose autisme

Een psychiater stelt de diagnose autisme. Daarvoor kijkt hij naar:
 • De medische, sociale en familiaire voorgeschiedenis.
 • De ontwikkeling van het kind.
 • Het verhaal van het kind en de verzorgers.
 • De symptomen.
Opmerking:

Behandeling autisme

Autisme is niet te genezen. Met de behandeling leren het kind en de ouders omgaan met autisme. De behandeling is bedoeld als ondersteuning.
Een kind met autisme kan psychologische begeleiding en gedragstherapie krijgen. Ook kan het hele gezin psychologische begeleiding krijgen. In de behandeling is aandacht voor:
 • Communicatieve vaardigheden verbeteren.
 • Stimuleren en verbeteren van taal.
 • Uitleg geven over sociaal contact. En het kind stimuleren sociaal contact te leggen.
 • De ouders ondersteunen bij de opvoeding.
Tijdens de behandeling is er aandacht voor de sterke kanten van het kind. Dan kan hij zo goed mogelijk gaan functioneren.
Opmerking:

Verschillende vormen van autisme

Er zijn drie vormen van autisme:  De verzamelnaam voor deze vormen is autismespectrumstoornis. Het woord spectrum geeft aan dat er veel verschil zit in de kenmerken die mensen met autisme hebben.
De kenmerken van autisme staan in het handboek van de psychiatrie, de DSM-V. De laatste versie van dit handboek is in mei 2013 ingevoerd. Sindsdien zijn de vormen van autisme geen losse diagnoses meer. Ze vallen alle drie onder de categorie autismespectrumstoornis.
Opmerking:

Klassiek autisme

Klassiek autisme is de meest complexe vorm van autisme. Iemand met klassiek autisme heeft de meeste kenmerken van autisme.
Een andere naam voor klassiek autisme is het syndroom van Kanner.
Opmerking:

Syndroom van Asperger

Het syndroom van Asperger is een iets mildere vorm binnen het autismespectrum. Kinderen met deze vorm hebben een gemiddelde tot hoge intelligentie.
Opmerking:

PDD-NOS

PDD-NOS is een restcategorie. Een kind met PDD-NOS heeft kenmerken van autisme, maar niet genoeg om het autisme te noemen.
Kinderen met PDD-NOS laten in ieder geval het volgende gedrag zien:
 • Een achterstand of beperking in sociaal contact.
 • Zwak in verbale en non-verbale communicatie.
 • Stereotiep gedrag en interesses.
Opmerking:

Meer informatie

Website van Balans, de vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen
www.balansdigitaal.nl/

Website van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)
www.autisme.nl/

Website van Autisme Centraal
www.autismecentraal.com/index.html

Website van het centrum voor autisme Dr. Leo Kannerhuis
www.leokannerhuis.nl/autisme/wat-autisme

Startpagina autisme
http://autisme.startpagina.nl/
Opmerking: