Terug naar actueel overzicht

Telemonitoring alleen zal niet voor een revolutie zorgen, patiënt én huisarts moeten samen de regie krijgen

Paul Koning over netwerkgeneeskunde als oplossing

Zorg op afstand is een breed begrip en als concept volop in ontwikkeling. In deze serie artikelen vragen we mensen die werken aan verbeteringen in de zorg naar hun visie op zorg op afstand. Voor dit eerste artikel spraken we met Paul Koning, orthopedisch chirurg, oprichter van Prisma en medisch specialist bij Medicinfo.

Netwerken van geneeskundigen bouwen rondom de patiënt, met de huisarts als spil in het (zorg) web. Dat is de toekomstvisie van Paul Koning op zorg op afstand. ‘Zorg op afstand staat voor veel mensen nog synoniem aan beeldbellen en telemonitoring, maar dat alleen zal niet voor een revolutie zorgen.’ De orthopeed begon enkele jaren geleden met het uitwerken van een zorgconcept waarbij de huisarts zijn patiënt, afhankelijk van zijn ziektebeeld, een passend netwerk van zorg aan kan bieden; ook wel netwerkgeneeskunde genoemd.

‘Zorg op afstand in de vorm van telemonitoring is eigenlijk slechts een onderdeel van netwerkgeneeskunde,’ vertelt Paul. ‘De waarde van zorg zit namelijk ook in het persoonlijk contact. We zijn allemaal gewoon mensen die ons verhaal willen doen.’ Volgens de ondernemer zou de rol van de huisarts mee moeten gaan met de huidige veranderingen. Hij of zij moet in staat gesteld worden om een netwerk van zorg rondom de patiënt te bouwen waarbij er misschien wel digitaal contact is met een specialist, maar waarbij men altijd terecht kan bij de huisarts. Vooral voor mensen met een chronische ziekte zou dit een oplossing kunnen zijn. Paul is dan ook van mening dat niet alleen de patiënt maar ook de huisarts ‘empowered’ moeten worden.

Huisarts spil ecosysteem

Kortom: ons hele zorgsysteem is aan vernieuwing toe, stelt Paul Koning. ‘De huisarts moet wel de tools en daarmee ook de tijd krijgen om samen met de patiënt de juiste zorgpaden te bewandelen.’ De huisarts zou centraal moeten staan in een ecosysteem waarbij hij de patiënt betrekt. ‘Ecosystemen, of netwerken, zijn flexibel en veerkrachtig. Ze kunnen anticiperen op nieuwe en onverwachte uitdagingen in de zorg en de veranderende rol en wens van de patiënt. Patiënten en huisartsen kunnen in netwerken samen de regie nemen, maar het geeft beiden de vrijheid in welke mate.’

Virtueel en persoonlijk

Paul wil bij zorg op afstand door middel van netwerkgeneeskunde ervoor zorgen dat er virtuele meedenkconsulten zijn en dat de huisarts gemakkelijke multidisciplinaire teams kan bouwen rondom zijn patiënt. Dat wordt gemakkelijker als de huisarts zelf ook in het netwerk van zorgverleners zit, dan kan hij nog sneller schakelen door de patiënt aan de best passende zorgprofessional te koppelen.

Patiënt nog niet warm voor puur digitale zorg

Maar er zijn toch al veel tools voor de patiënt om snel zorg te krijgen en de regie te nemen? ‘Jazeker,’ stelt Paul Koning,’ maar we zien veel opzichzelfstaande oplossingen. Zorgsystemen, zoals de thuismeter, zijn nog niet goed gekoppeld aan andere systemen, waardoor je nog niet optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden. Mensen hebben de mogelijkheid om te appen met een medisch specialist maar hebben daarnaast ook nog weleens de behoefte aan een persoonlijk gesprek met een huisarts of specialist. Patiënten lopen er gewoon nog niet warm voor om de gehele regie zelf te nemen: zo kunnen de meeste patiënten bij hun gegevens in het ziekenhuis via een portal, maar slechts 5% van de mensen gebruikt dit.’

Power aan de huisarts

‘Ons systeem is nog gebaseerd op oude communicatielijnen tussen artsen, artsen hebben ontzettend veel druk en het financieel incentive systeem is zo gebouwd dat niemand nu wil minderen. Dus het hele zorgsysteem is aan vernieuwing toe willen we de zorg verbeteren en huisartsen helpen om meer van waarde te zijn voor hun patiënten,’ stelt Paul. Het vak huisarts is enorm verzwaard; mensen worden ouder, zoeken zelf informatie op internet en de wachtkamers worden steeds voller. Dit vraagt erg veel van huisartsen. ‘Hij of zij moet in staat gesteld worden om gemakkelijker in contact staan met andere specialisten en artsen zodat er kortere lijnen zijn. Zo kan hij kan sneller in het proces kennis vergaren en delen. Inmiddels kunnen patiënten ook per app contact hebben met een medisch specialist, dat is een van de oplossingen om korte lijnen te houden en sneller te schakelen. Deze technische oplossing is natuurlijk wel een middel en geen doel. Uiteindelijk gaat het erom dat een patiënt snel en goed geholpen wil worden en dat er persoonlijk contact blijft ondanks, maar ook dankzij, de technische mogelijkheden.’

Kortom: huisartsen moeten de tools krijgen, systemen moeten beter gekoppeld worden en het kosten-en beloningssysteem zal veranderd moeten worden. Geen klusje dat je tussendoor doet maar zeker niet onhaalbaar volgens Paul Koning. Helemaal niet als we meer op de lange termijn handelen.

Minder chronisch zieken

Koning is ervan overtuigd dat het goed behandelen van patiënten alleen niet de enige oplossing is. ‘Stimuleer de gezondheid van mensen om te voorkomen dat zij chronische ziekten krijgen en geef dit aandacht, dat is op de langere termijn beter voor de patiënt, de zorg en het kostenplaatje.’ Al met al is Paul Koning positief over de toekomst van de zorg. Zijn motto: ‘move knowledge, not patients!’

In het volgende artikel: een interview met Wouter Markus, commercieel directeur bij Robot Care Systems, dat afgelopen jaar met de eerste interactieve zorgrobot op de markt bracht.

Wellicht ook interessant

Contact opnemen met Medicinfo

Dr. Anton Philipsweg 31
5026 RK Tilburg
013 – 594 21 55
info@medicinfo.nl

Op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Contact opnemen met Medicinfo

Dr. Anton Philipsweg 31
5026 RK Tilburg
013 – 594 21 55
info@medicinfo.nl

Op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief